Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2022 13:02 (Üye) Soru : Personele Yemek Kartı Verilmektedir. İstisna KDV Dahil 55,08 olmasına rağmen Firmam 70,00TL vermektedir. Kişi 17 Gün Kart yüklendiğinde Bordo İlave Edilecek Yemek Bedeli Net 253,64 TL Olmaktadır. Gelir Ve Damga Vergisi kesilen bu tutar Brütleştirilmektedir. Brüt : 351,09 Normal Brüt Ücreti : 13.280,00 Yemek İstisna Brüt : 351,09(İstisna Fazlası Bordroya ilave edilen) Toplam Kazanç : 13.631,09 SGK Matrahı : 13,280,00 SGK %14 : 1.859,20 SGK İşs. %1 : 132,80 Gelir Vergisi : 1.660,11 Damga Vergisi : 54,35 Yemek İst.Net : 253,64 Bordro Net Ücret : 9.670,99 Hocam , İstisna Fazlası Yemek Gelir Vergis ve Damga Vergisi Kesilmesi neticesinde personele ücretin neti ödenirken Toplam Toplam Kazanç:13.631,09-1.859,20-132,80-1.660,11-54,35-253,64(Bordro İlave Edilen Net Yemek)=9.670,99 Net Ücret Kendisine ödenmektedir. 770-Ücret 13.280,00 770-Yemek 351,09 770-SGK İşv. 2.722,40 770-İşs.İşv. 265,60 335-Net Ücret 9.670,99 108-Hazır Değ.Yem. 253,64 360-Gelir 1.660,11 360-Damga 54,35 361-SGK 4.980,00 Muhasebe Kaydım Böyle Yemek Set Kart Geldiği anda , İstisan Kısmını 770-Yemek Giderine Fazlaya ait Kısmı 108 Almaktayım Bordroya yansıttıktan sonra Bu Kısmı 108 Hesapla kapatmaktayım , Yapılan İşlem hakkında bilgi rica ediyorum.

Cevap : Yapmış olduğunuz işlem doğru
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.