Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2022 14:10 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, yurtdışına kestiğimiz hizmet faturalarındaki bedeli o ayın kdv beyannamesinde hizmet ihracatı olarak bildiriyoruz fakat farklı bir görüş olarak aşağıdaki şekilde bir açıklama yapılmaktadır. sizin görüşünüzü almam mümkün müdür? ( Hizmet ihracatı da KDV’den istisnadır. Ancak istisna, faturanın kesildiği anda değil, dövizin ülkeye getirildiği dönemde kullanılabilir. Diğer bir deyişle, fatura dövizin ihracat değerinin ülkeye girişinden önceki bir tarihte düzenlense dahi, dövizin ülkeye getirildiği dönemin beyannamesinde hizmet ihracatı istisnası ilan edilecektir.)

Cevap : Belirtiğiniz görüşe katılmıyoruz. KDV Kanununa göre; Vergiyi doğuran olay mal ve HİZMETİN tesliminde olur. Hizmet tesliminin istisna olması bu kuralı değiştirmez. Bedelin tahsili ile mal ve hizmetin tesliminin ilgisi olmaz. Hizmetin tesliminde fatura düzenlenir ve düzenleme tarihindeki dönemi KDV beyannamesi ile beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.