Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2022 10:46 (Üye) Soru : selamlar gelir vergisi mükellefi olan kişinin firma aktifinde kayıtlı olan ve amortisman ayırdığımız taşınmaz mülk 5 yıl geçtikten sonra satılırsa gelir vergisi muafiyeti varmıdır?

Cevap : Aktife kayıtlı G.menkulün satışında elde edilen karın muafiyeti söz konusu değildir. Elde edilen kar normal döenmkarı olur ve vergiye tabi tutulur. Vergi mükellefiyeti olmayan Gerçek kişiler için 5 yıl sonra yapılan satış dan elde edilen kazanç için GV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.