Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2022 15:53 (Üye) Soru : Merhaba; Memur emeklisi kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunması halinde maaşından sosyal destekleme primi kesilir mi? Örnek:Devlet hastanesinde devlet memuru iken emekli olan bir doktorun emekli olduktan sonra kendi muayenehanesini açıp serbest meslek faaliyetinde bulunması halinde maaşından kesinti olur mu?

Cevap : 5434 sayılı Kanuna göre aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapacakları yazılı tercihleri doğrultusunda, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümler uygulanmaktadır. Bunlardan uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunmamaları halinde ayrıca iş kazası meslek hastalığı hükümleri uygulanmaktadır, sosyal güvenlik destek primi kesilmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.