Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2022 15:25 (Üye) Soru : Merhaba, Benim kendi SMMM ofisim var. SMMM unvanı kullanmadan SSK 4A koluna bağlı olarak başka bir işte çalışabilir miyim? T.C Ankara İdare mahkemesi esas no:2013/1385 karar no:2015/504 kararları ile bu duruma onay veriyor. Diyor unvanı kullanmadan başka bir işte çalışılır. Mesleki kanununmuzda da herhangi bir engel bulunmuyor. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 1- Serbest çalışan meslek mensupları hangi unvan veya konumda bir işverene bağlı olarak çalışamaz. İdare mahkemesinin kararı kişisel karardır. Herkese uygulanmaz.Bu karar yargılamada emsal olabilir. Sizinde dava açmanız ve kazanmanız halinde yargı kararı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.