Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2022 10:20 (Üye) Soru : Hocam Merhaba, spor tesisi işletmeciliği yapıyoruz. yaz sezonunda 5 aylık olarak yüzme eğitmenimiz ile Belirli süreli iş sözleşmesi yaptık. ama eğitmenimiz 3.ayında işten çıktı istifa etti. Belirli süreli iş sözleşmesinde süre dolmadan iş sözleşmesini fesih ettiği için bir yaptırım oluyor mu? veya tam tersi olduğunda Belirli iş sözleşmesini süre dolmadan işveren fesih etseydi onun içinde bir yaptırım olur muydu. son olarak hocam, sözleşmelerde deneme süresi 2 ay olarak belirtiyoruz. bu süre zarfında işçi veya işveren çıkış yaparsa ihbar tazminatına hak kazanır mı?

Cevap : Deneme süresi 4857 sayılı Kanuna göre en çok iki ay olabilir. Deneme süresinin uzun bir süre olarak belirlenmesi işçinin aleyhine bir durumdur. Bunun için yasa koyucu deneme süresinin üst sınırını belirlemiştir. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle en çok dört aya kadar uzatılmasına imkân tanınmıştır. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Kanundan da anlaşılacağı gibi, işveren işçiyi işten çıkarmadan en az 2 hafta önce haberdar etmek zorundadır. Aynı zorunluluk işçi için de geçerlidir. Aksi halde her iki taraf için de ihbar öneli ücreti kadar cezai yaptırım uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.