Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2022 15:26 (Üye) Soru : Merhaba, İşletme sahibine ait Hastane hizmet bedeli ve ilaç fişi gider olarak kayıtlara alınabilir mi? Son olarak, birde Otel de alınan masaj hizmeti muhasebe kayıtlarına alınabilir mi? Teşekkürler

Cevap : İşletme sahibine ait Hastane hizmet bedeli ve ilaç fişi gider olarak kayıtlara alınamaz. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde GVK 89. madde de belirtilen şartlara göre sağlık harcamaları vergi matrahından indirilir. GVK 89. maddeyi inceleyiniz. Otel de alınan masaj hizmet faturası gider olarak kayıtlara alınmaz. GVK 40. maddede giderler sayılmıştır. Madde dışındaki harcamalar gide olarak muhasebe kayıtlarına alınamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.