Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2022 15:36 (Üye) Soru : İyi çalışmalar diliyorum. 3 adet Nace kodu 41.20.02 - 45.11.11 - 68.20.02 olan e-defter mükellefimizin (tek ortaklı limited şirket) (Oto galeri için yetki belgesi mevcuttur. Özel matrahlı olarak ikinci el otomobil satış faturası kesmektedir.) Ayrıca müteahhit olan bu mükellefimiz bina yapmak için vergi mükellefi olmayan şahıstan şirket aktifine kaydedilmek üzere gider pusulası düzenleyerek Mayıs 2022 tarihinde arsa almıştır. Daha sonra bu arsa üzerinde bina yapılmasından vazgeçilmiş ve arsanın satılmasına karar verilmiştir. Arsa eylül 2022'de satılacaktır. (Arsa üzerinde hiçbir işlem yapılmamıştır.) Arsa alış bedeli, tapu ve harç giderleri hariç 1.250.000 TL'dir. Bu arsa 1.400.000 TL'ye satılacaktır. 29 Mart 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre arsa ve arazilerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. Satış faturası düzenlenirken satış bedelinin tamamı üzerinden mi (1.400.000 TL) % 8 KDV hesaplanmalıdır? Yoksa alış bedeliyle satış bedeli arasındaki farka (150.000 TL) % 8 KDV oranıyla özel matrah uygulayarak fatura kesilebilir mi? Ayrıca arsa alınırken tapu bedeli, harç bedeli ve benzeri başlıklar altında 25.000 TL'lik gidere katlanılmıştır. Bu giderleri de faturayı keserken düşmek mümkün müdür? Fakat bu müteahhit mükellefimin ofisi için almış olduğu belediye ruhsatında emlak ofisi yazmakta ve ayrıca TEMEL EMLAKÇILIK HİZMETLERİ KURS BİTİRME BELGESİ de mevcuttur. Bu iki hususun bir etkisi olur mu özel matrahlı fatura kesebilmede? Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum.

Cevap : Arsa Satış faturası düzenlenirken satış bedelinin tamamı üzerinden (1.400.000 TL) % 8 KDV hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.