Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2022 15:58 (Üye) Soru : İngiltere'de ki bir firma Türkiye'de bir firmadan mal alıp yine Türkiye'içinde satıyor ve sevkini yaptırıyor. Bu durumda İngiliz firma için transit satış oluyor. sorum; Burada ki iki firmadan ürünü satan firma KDV açısından bir matrah üstlenecek mi? Ürünü yurt dışında ki firmaya satıyor ancak üründen yurt içinde faydalanılıyor.Yurt dışında ki firma da satın aldığı ürünü yine Türkiye'de başka bir firmaya satıyor.

Cevap : Yapılan satış Transit ticaret olmaz. Transit ticaret yabancı ülkeden yine yabancı ülkeye mal satışıdır.Yapılan satış içi yurt içi satış olup, KDV tabidir.Yurtdışından alınan mal ithalatdır. Gümrük hattında KDV ödenir Mal satışında faydalanma diye bir işlem olmaz. Faydalanma Hizmet ithali veya ihracında olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.