Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2022 11:52 (Üye) Soru : Merhaba, iyi çalışmalar. Yıl içerisinde fazla mesai yapmış olup; asgari ücret üzerinden maaş almakta olanlar, vergi dilimine denk gelmesinden dolayı, net kazancı 1 ay bile olsa asgari ücretin altında oluyor. Tebliğdeki örneklerde de buna rastlıyoruz ama bu "asgari ücret altında işçi çalıştırılamaz" ilkesine ters olup, asgari ücretin altında maaş ödemesi yapıldı diye tazminat istemiyle işten ayrılanlar olması durumuna yol açmaz mı?

Cevap : Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi hariç 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Bu şekilde belirlenen gelir vergisi matrahına gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülmek suretiyle ödenecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir. Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.