Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2022 11:33 (Üye) Soru : merhaba 2 .sınıf tacir yazar kasa alması gerekirken almazsa tesbiti harinden ne kadar ceza yazılır .

Cevap : Perakente satışı olan tüm mükellefler ÖKCkullanmak zorundadır. 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde öngörülen ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI uygulanır. 2022 için 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 500 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 1.700 TL) Türk Lirası
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.