Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2022 11:16 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Çalışan, 1475 sy. İş Kn. 14/5.md. gereği kıdem tazminatı hak kazandığına dair SGK' dan aldığı yazıyı işyerine kaç gün içerisinde vermeli ? Bu yazıyı veren çalışan işten hemen ayrılabilir mi ? İhbar süresi kadar çalışması gerekir mi ? Çalışan, SGK' dan aldığı bu yazı ile bir yıldan fazla çalıştığı farklı işyerlerinde kıdem tazminatı alabilir mi ? Çalışan aşısından kıdem tazminatı alma sayısına ilişkin sınırlama var mı ? Teşekkürler.

Cevap : İşveren bu yazıya ilişkin olarak işçiye kıdem tazminatı ödemek durumunda. Ancak bunun sayısı ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. uygulamada SGK bu yazıyı en fazla iki kez vermektedir. İşçinin işin yürütümünü engel olmayacak şekilde önele uyması gerekir. Ancak 4857 sayılı iş kanunun da emeklilikte ihbar öneli bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.