Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2022 17:32 (Üye) Soru : Değerli üstadlarım, işletmenin 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 yıllarına ait E-defterleri Siber saldırı sonrasında kayıp ve ulaşılamaz durumda, Saldırı sonrası Savcılığı suç duyurusu, asliye ticaret mahkmesine zayi belgesi için dava açıldı ( 15 günlük süre içinde), Veri kurtarma şirketinden duruma ilişkin rapor yazdırıldı, Vergi dairesine duruma ilişkin bilgi verildi. Mahkeme ilgili yıl defterlerine ilişkin Zayi kararı verirse E-defterlerin ibraz yükümlülüğü ortadan kalkar mı? ilgili yıllara ilişkin herhangi bir vergisel inceleme olursa Zayi belgesi ibrazı defter ibraz yükümlülüğünden işletmeyi muaf yapar mı ? yoksa geriye dönük tüm yılların kayıtları tekrardan oluşturulup yeniden E-defterler mi oluşturulmalı mıdır ? kısaca özetlersem; E-defterlere ilişkin Zayi belgesi olması Defter ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırır mı ? eğer kaldırmıyorsa DEfterler 2016 yılından bugune kadar tekrar oluşturulmalı mıdır Vereceğiniz cevap için teşekkürlerimi sunarım Saygılarımızla

Cevap : Kayıtlarınız GİB sisteminde kayıtlıdır. Kayıp olmaz.Konu hakkında teknik olarak bilgimiz yok.GİB den yazılı görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.