Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2022 10:22 (Üye) Soru : Binek araçlar için alınan lastik bedellerinin tamamına mı amortisman ayıracağız ya da bedele %30 finansman gider kısıtlaması uygulayıp geri kalan kısma mı amortisman ayıracağız?

Cevap : Finasman gider kısıtlaması değil normal gider kısıtlaması yapılır. Fianansman gider kısıtlamsı farklıbir uygulamadır. Amortismanın % 30 u KKEG olarak kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.