Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2022 17:57 (Üye) Soru : Sayın Üstatlar, Kurumlar V. Kanunu istisnaları arasında olan ve en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı için istisnadan yararlandığımıza dair bir ifade var. Farklı kaynaklardan bu istisnanın %75 ya da %100 şeklinde olduğuna dair farklı görüşlere de ulaşıyorum. Gözümüzden kaçan bir mevzuat değişikliği olma ihtimaline karşın varsa Güncel istisna Oranı konusunda görüşünüzü rica ediyorum. Bir de ilave olarak (varsa) istisna tutarının 5 yıllık süre için bir fonda bekletilmesi gerektiği durumuna karşın. Bu fonda bekleyen tutarın sermayeye ilavesiyle 5 yılı beklemeden görüşünüze göre şirket tasfiye edilebilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Aktifde kayıtlı G.menkullerin satışından elde edilen karın % 50 için KV istisnası uygulanır. Şirket elbette her koşul da tasfiye edilebilir.Ancak KV den istisna edilen kısım sermayeye ilave edilmiş ise ; istisna edilen kısım için KV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.