Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2022 09:43 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız Adi ortaklık şeklinde faaliyette bulunan ve 2. sınıf ( Defter Beyan Sisteminde ) defter tutan müşterimiz Varlık Barışı kapsamında bankaya varlık yatırıp beyanda bulunmak istemektedir. Bu durumda ; 1 -İki ortaklı adi ortaklığın her ortağı beyan edecekleri varlığın beyanını toplam olarak ortaklık mükellefiyeti üzerinden mi verecekler yoksa her ortak ayrı ayrı mı beyan edecektir. 2 -Beyan edilen bu varlıklar ortaklıkla nasıl ilişkilendirilecektir. Yoksa ortaklığın mükellefiyetini hiçbir şekilde etkileyemeyecek midir. Beyan edilen tutarların hem ayrı ayrı ortakları hem de ortaklığı ilgilendirmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır. 3 -Beyan edilen bu varlıklar defterlere nasıl kayıt edilebilecektir. Malum defter beyan sisteminde gelir ve gider kaydı mümkündür. Başka bir kayıt şekli mümkün olmadığına göre kaydın geçerli olabilmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır. Teşekkürlerimi sunuyorum.

Cevap : 1-Her ortak ayrı ayrı yararlanır. 2-Ortaklık adına varlık barışından yararlanılamaz. 3-Adi ortaklık konusunda kanun ve tebliğde bir düzenleme olmadığı için deftere kayıt yapılmayacağı görüşündeyiz.GİB den özelge isteyiniz. Varlık barışı uygulaması için aşağıdaki link de bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3483/Mevzuat-Dosya/09082022-varlik-barisi-genel-tb.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.