Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2022 15:08 (Üye) Soru : Selamlar 2022 ağustos ayına ait bordro yaptığımda 11/02/2022 de işe giren ve temmuz itibariyle net ücreti 5550 TL ve Kümülatif gelir vergisi 30.710,84 TL olan çalışana ait brüt ücret de düşme oluyor.Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından prime esas kazanç da temmuz dönemindeki prime esas kazançda(Brüt Maaşta) eksik tahakkuk olacağı için problem oluşurmu?

Cevap : Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”1 Temmuzdan sonra yapılacak ücret ödemelerinde aylık istisna tutarı 5.500,35 TL olarak hesaplanacağından ücretleri brüt 6.471,00 TL asgari ücretin üzerinde olan tüm ücretliler aylık 5.500,35 TL Gelir vergisi ve Damga Vergisi istisnasından yararlanacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.