Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2022 10:23 (Üye) Soru : Sayın Üstadım. Takip konusu yapılan bir alacağımız için mahkemeye ödenen peşin harç tutarını (davanın kazanılması durumunda iadesi yada davanın kaybedilmesi durumunda dava masraflarının bu avans tutarından düşülmesi ) KV kanunu gereği gider yazılıp yazılmayacağı ve dönemsellik gereği avansın ödendiği tarihte mi yoksa davanın sonuca bağlanmasından sonra mı gider yazılacağı hususunda bilgi talep etmekteyim. Saygılarımla.

Cevap : Ödemenin yapıldığı tarihde 700 lü hesaplarda giderleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.