Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2022 09:34 (Üye) Soru : Sayın ilgili Ağustos ayı asgari ücretli personelimizde Gelir vergisi matrahı 29.348,25 ve Asgari Ücret Toplam Gelir Vergisi Matrah da 36.521,10 olarak görünmektedir. Asgari Ücret Gelir Vergisi (İstisna Olabilecek Tutar): 1.051,10 olarak programımız hesaplama yapıyor. İstisna tutarını hesaplarken Hangi matrahı dikkate almamız gerekiyor ?

Cevap : Gelir vergisi matrahı; sigortalı olarak çalışan işçinin aylık brüt ücretinden Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası işçi payı gibi kesintilerin çıkarıldıktan sonraki halidir. Sigortalı çalışanlar için GSS ve işsizlik sigortası işçi payı ödemekle yükümlü oldukları paylardır ve bunu işçi adına işveren yapar. Bu iki kesinti sonrasında kalan ücret işçinin asıl ücreti olarak görülür ve gelir vergisi oranı, vergi matrahı üzerinden belirlenir. Kümülatif vergi matrahı, ocak ayından başlayarak yılın sonuna kadar her ay toplanarak hesaplanır. Yeni yıl itibarıyla sıfırlanarak yeniden başlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.