Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.09.2022 17:11 (Üye) Soru : İyi günler, Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan % 5 lik tutarın, yararlanıldığı yıla ait kurumlar vergisi matrahında ne şekilde dikkate alınması gerektiği hakkında yorumunuzu rica ederim. Yani ilgili tutar vergilendirilmesi gereken bir tutar mıdır yoksa gelir olarak dikkate alındıktan sonra kurumlar vergisi beyannamesinde zarar olsa dahi dikkate alınacak bir istisna mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Zarar eden firmalarda indirim olmaz. % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki tutar için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. % 5 oranındaki indirimin mahsubu için “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. Hesaplanan indirim 10.000 TL olduğunu varsayalım --------------------- /04/2022 ---------------------- 136 Hesap 10.000 570 Hesap 10.000 ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- VERGİ DAİRESİNDEN NAKİT ALINMASI ---------------------/------------------------ 102 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- Yukarıdaki örneğe göre 570 hesap da KALAN tutar dağıtılacak ise Bu tutar üzerinden % 10 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.