Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2022 09:15 (Üye) Soru : Sayın danışmanım hayırlı çalışmalar dilerim. Teknopark bölgesinde A.Ş. olarak faaliyete başlayan mükellefim Yönetici firmadan 9 eylül 2022 tarihinde almış olduğu muafiyet yazısını ilgili SGK ünitesine vermiş bulunmaktayız. Edindiğim bilgiye göre muafiyet yazısının alındığı tarihi takip eden ay başından itibaren sgk teşvikinden faydalanacağımız yöndedir. İlk teşvikten 26 kasım tarihine kadar vermemiz gereken ekim ayı aylık prim ve hizmet bildirgesinde gösterilen personeller için teşvikten faydalanmamız gerekir. Fakat ilgili sgk ünitesi eylül ayından itibaren 4691 sk. teşvikinden faydalanmamız gerektiği yönde şifai bilgi verdi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Uygulamanın Başlangıcı Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 1/4/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Teşvik uygulamasından bu Kanun uyarınca yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacaktır. Bu nedenle anılan yönetmelikte yeralan hükümler çerçevesinde; - Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, - Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, - Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, - Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı, - Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabilecektir. Öte yandan, 5746 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan Ar-Ge ve yenilik projelerinde; - Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin destek karar yazısı veya proje sözleşmesinin 1/4/2008 tarihinden önce yürürlüğe girmesi halinde 1/4/2008, - Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, tarih itibarıyla gelir vergisi stopajı teşviki hükümlerinden yararlanılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.