Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.09.2022 18:58 (Üye) Soru : 3) Merhaba, Mükellefim 8 aya ait 2.750 TL olan kirasını sehven unuttuğundan 9 ayda yapmıştır. 8 ayda yatan kira olmayıp 9 ayda 2 adet kira dekontu vardır. MUHSGK yaparken ve BA yaparken 8. ay ve 9. ay nasıl yapmam gerekiyor. Teşekkürler. (19.09.2022 17:28) Kira ödemesi hangi ayda yapılmış ise o ay Muhtasarında beyan edilir , yine o ay ait B formunda bildirilir.Kira ödemesi mal sahibine 8. ayda yapılmış ise Eylül de verilecek muhtasarda beyan edilir. Cevap için teşekkürler. Sadece şurada Kira ödemesi mal sahibine 8. ayda yapılmış ise Eylül de verilecek muhtasarda beyan edilir. derken 9 ayda yapılmış ise Eylül de verilecek muhtasarda beyan edilir. demek istediniz. . Teşekkürler.

Cevap : Muhtasar beyanname ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 26 sına kadar beyan edilir ve ödenir. Ağustos ayında yapılan ödeme ; 26 Eylüle kadar , Eylül ayında yapılan ödeme ise 26 Ekime kadar beyan edilir. GVK Md. 98
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.