Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2022 10:09 (Üye) Soru : Personelim 11/09/2022 Tarihinde Vefat etmiştir. 3 Yıl 2 Ay Kıdemi bulunmaktadır. Sorum , Kıdem Tazminatı Yanında , Ölüm Tazminatı Ödenmesi gerekirmi , 5 Yıl Kadar Çalışan 1 Maaş Ödenecek Tazminatın Hesaplanması beyanı ve Ödenmesi Konusunda Nasıl Bir Yol İzlenmelidir. Personel Net Maaşla Çalışmaktadır. 12.000 Net Nasıl bir hesaplama yapılacaktır. 11 Net Ücreti 4.400+12.000=16.400 TL Net (Ölüm Tazminatı SGK Kesintileri Olacakmıdır. Yoksa Sadece Gelir Vergisi Damga Vergisimi Olacaktır. Yardımlarınız Rica ediyorum.

Cevap : Türk Borçlar Kanunu m.440 uyarınca hizmet ilişkisi 5 yıldan kısa süreli ise ölüm gününden itibaren başlayarak 1 aylık, eğer ilişki 5 yıldan uzun süreli ise 2 aylık ücret ödemesi yapılır. Bu ödeme, ölüm tazminatıdır. Kıdem tazminatı işçinin mirasçılara ödenirken ölüm tazminatı ise işçinin eşi, çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödenir. Ölen işçinin kıdem tazminatı hakkını ileri sürmek için tanınan süre 5 yıldır. Ölüm tazminatı hakkını ileri sürebilmek için tanınan süre ise 10 yıldır. Ölüm tazminatı hesaplama durumunda işçinin son aldığı çıplak(temel) ücret dikkate alınır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.