Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2022 16:15 (Üye) Soru : Merhaba Asansör parçası imalatı yapan bir firmamız var. Firma imalatta kullandığı saclardan dolayı çıkan atık sacları hurda olarak satmakta ve kdv kanununun 17/4-g maddesine istinaden kdv siz olarak fatura düzenlemektedir. Kdv beyannamesi düzenlenirken fatura üzerindeki rakamdan kdv hesaplayarak çıkan kdv yi beyannamede ilave edilecek kdv bölümünde beyan etmemiz gerekir mi yoksa fatura kdv siz işlenerek sadece istisna kapsamına giren işlemler bölümünde matrah olarak mı beyan etmemiz gereklidir.

Cevap : Hurda olarak satılan mal için KDV istisnası uygulanır. Faturada KDV hesaplanmaz. Hurda olarak satılan mal için önceden ödenen ve indirilen KDV ise ilave kdv olarak beyannamede beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.