Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2022 12:51 (Üye) Soru : İnşaat işlerinde SGK ilişiksizlik yazısı ile ilgili süreçler nasıl ilerletiliyor.

Cevap : Asgari işçilik, bir işin yapılabilmesi için çalıştırılması gereken en az işçi sayısını ve bu işlerde çalışacak işçilerin kazanabilecekleri en az ücreti ifade etmektedir.SSK Genel Müdürlüğü’nün 16-118 ek genelgesine göre, metrekare birim maliyeti işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin baz alınmasıyla, ? Faaliyet süresi en çok 2 yıl olan özel bina inşaatlarında bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli Bayındırlık Bakanlığı metrekare birim maliyet bedeli esas alınmakta, ? Faaliyet süresi 2 takvim yılından fazla olan özel bina inşaatlarında ise faaliyet süresine giren bitim yılı dışındaki her takvim yılına ilişkin birim maliyet bedellerinin toplanarak yıl sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalamanın alınmasıyla bulunacak tutar metrekare birim maliyet bedeli olarak esas alınmaktadır. Ancak, bu sistem Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38/b fıkrası ile, 01.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınacağı” şeklinde değiştirilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüklerinde, özel bina inşaatı işlerinde işçilik oranı, 16-192 ek sayılı genelgede %9 olarak belirtilen oran %25 eksiltilerek % 6,75 olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde yeterli işçilik bildiriminde bulunan işverenlere ilişiksizlik belgesi verilmekte, ancak işçilik bildirimi yeterli olmayan işverenlere ise, 16-149 Ek sayılı genelge uyarınca fark işçiliği ödemek isteğini belirten bir dilekçe ile ilgili sigorta müdürlüğüne başvurarak fark primi ödemeleri halinde ilişiksizlik belgesi verilebilmekte veya işverenin bu fark tutarı ödemek istememesi halinde, SSK Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlıklarına, Sigorta Müfettişi incelemesi için gönderilmektedir. Maliyet bedellerine uygulanacak bu %25’lik eksiltme oranı Sigorta Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmede dikkate alınmakta, Sigorta Müfettişlerince yapılacak incelemelerde dikkate alınmamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlar toplamının, özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeline % 9 oranında asgari işçilik ücreti oranlarının uygulanması sonucunda tespit edilen işçilik tutarından az olması durumunda, Sigorta Teftiş Kurulu’ndan yapılan işle ilgili olarak asgari işçilik tespiti istenmekte ve inceleme sonucu düzenlenecek rapora göre işlem yapılmaktadır. Yalnız, Sigorta Müfettişleri tarafından yapılan incelemede, malzemeli işçilik faturaları tüm yapının maliyetinden, işçilik faturaları (safi işçilik) ise, işin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarından düşülmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.