Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2022 10:16 (Üye) Soru : Kümiülatif vergi matrahı 45.000,00 TL. olan bir asgari ücretli için ödenecek ihbar tazmiantında gelir vergisi ve damga kesintisi yapılır mı?

Cevap : Tutar ne olur ise olsun İhbar tazminatından GV ve DV kesintisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.