Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2022 16:45 (Üye) Soru : 1- Müteahhitten konut yapımının kaba inşaat işini aldık. 1.Hakediş faturasını keseceğiz. Bu faturada tevkifat varmı? Varsa oranı nedir? 2- Başka bir şantiyenin elektrik tesisat işini aldık. Elektrik hakediş faturası keseceğiz. Bu faturada tevkifat varmı? Varsa oranları nedir? Her 2 soruda da malzeme bize aittir

Cevap : 1-2- Yapılan iş yıllara yaygın iş ise ; GVK 42. maddeye göre hakedişler için % 5 Oranında GV stopaj yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.