Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.09.2022 13:22 (Üye) Soru : Sayın Danışman öncelikle iyi haftalar diler çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sorum şöyle: İki ortaklı bir Anonim şirket müşterimiz var. Ortaklardan biri Y. kurulu başkanı, diğeri ise sadece ortak ve genel merkezde 01/01/1991 den beri kesintisiz sigortalı bulunmaktadır. Yönetim kurulu başkanı olan ortak tüm yetki ve hisselerini bu ortağa devretmek istiyor. Bu durumda bu ortağın 4 a prim ödemelerine son verip 4 b li mi (Bağkurlu) yapmamız gere kir mi? Yaksa Sgk sı devam eder mi? Dönüşünüz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında ayrıca şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmaları bulunması halinde Kanunun 4/1-a maddesi gereği sigortalı olacaklarıdır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,Kanunun mad. 4/1/b bendi kapsamında sigortalıdır. İşlem yaptığınız kişi 4b sigortalı kapsamındadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.