Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2022 09:49 (Üye) Soru : Merhaba, 1- Anonim Şirketlerin nama yazılı hisse senetleri devredilirken, senedin arkasına yapılan ciroya, cironun yapıldıği tarihin yazılması zorunlu mudur? Tarih yazılmadan da nama yazılı hisse senedinin cirosu yapılabilir mi? 2- Anonim Şirketlerin nama yazılı hisse senedi ciro yapılıp devredildikten sonra, bu devirin, şirketin pay defterine işlenmesi zorunlu mudur? Pay defterine işlenmezse, hisse devri yasal olarak geçerli sayılır mı? Teşekkürler, İyi çalışmalar

Cevap : Nama yazılı olan hisse devirleri; ciro edilmiş olan pay senetlerinin devir almış olan kişiye teslim edilmesi ya da alacağım temliki beyan edilmesi ile hisse senedi teslim edilebilmektedir. Bu devir kapsamında anonim şirketlere karşı fakat devrin pay defterine kaydı ile hükmü ifade eden bir durumdur. Şirket esas sözleşmesindeki hisselerin devredilmesi için Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından onay vermesi gerekir. Onay geldikten sonra hisse devri geçerli olacaktır. Bu düzenleme sözleşmede mevcut ise hisse devirleri hangi merciinin onayına bağlanmış vaziyette ise o alanın onayının alınmasından sonra pay defterine işlenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.