Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2022 09:54 (Üye) Soru : kollektif şirket e.defter uygulamasındadır.ortaklardan biri bu şirketin dışında başka bir ticari faaliyette bulunmaktadır. e.defter hadlerine girmediği halde bu ticari faaliyetinden ötürü e.defter kapsamına girermi.vergi dairesinden e.defter kapsamına girilmesi gerektiği hususnda tebligat gelmiştir.

Cevap : Koolektif şirketin ortağının ikinci bir iş için e-defter tutacak diye bir kural yok. Bu konuda yayımlanmış Tebliği de yok. Bu mükellef DBS den işletme defteride tutabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.