Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2022 11:44 (Üye) Soru : Merhaba, ilk defa tasfiye işlemi yapacağım yardımlarınızı rica ederim. 12.09.2022 Tarihli tasfiye kararı 27.09.2022 tarihinde tescil oldu. bugün itibari ile sırasıyla yapılması gerekenler nelerdir acaba? ( 3 gazete ilanı, yeni defter basımı, eski defterlerin kapanışı, verilecek beyannameler ve süreleri vs. hakkında ) yardımlarınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar..

Cevap : Tasfiyeye edilme işlemi için Vergi Dairesine başvurulur (1 ay içinde) Şirketin unvanı "...Tasfiye halinde zzz şirtei" olarak değiştirilir. Geçici vegi dışındaki Beyananmeler verilmeye devam edilir. Tasfiye halinde unvanlı Ticari defterler tasdik ettilir. Tasfiyeye giriş tarihi itibari ile Mali teblolar hazırlanır. (Bilanço/Gelir tablosu) Tasfiyeye giriş beyannamesi ( Kurumlar Vergisi Beyannamesi ); Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; (01/01/2022-12/09/2022) dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-25/Ocak /2023 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname) 3 ilan İse 1 er hafta aralıkla Ticaret sicil gazetesindee ialn edilir. Diğer husular ve uygulama için İnternette yayımlanan Makaleleri okumanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.