Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2022 17:22 (Üye) Soru : Anneleri vefat eden iki varise iki tane gayrimenkul kalmıştır, iki gayrimenkulde iki varisinde 1/2 oranında hissesi var, bu gayrimenkulleri 3.kişiye satmak istiyorlar, değer artış kazancı olarak değerlendirip vergi ödemeleri gerekir mi, bu konuda tereddütte kaldık.

Cevap : Veraseten intikal eden malların satışında değer artış kazancı hesaplnmaz.GVK Mük.md 80) Miras yoluyla (İvazsız) iktisap edilen gayrimenkullerin satışları sonucu elde edilen kazançlar değer artışı kazancı veya ticari kazanç olarak vergilendirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.