Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2022 14:54 (Üye) Soru : sayın danışman; mükellefimiz bir A.Ş kurmak istiyor anne ve 3 kız çocuğu (kızlar bekar) bunlar babadan dolayı sgk dul ve yetim aylığı almaktalar 1-dul ve yetim aylıkları kesilir mi? 2-anneyi yönetim kurulu başkanı kızları sadece hissedar yapsak dul ve yetim maaşları kesilir mi?

Cevap : dul maaşı kesilmez çocukların ise: Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir. 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince yetim aylığı alanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde çalışması halinde, yetimin aylığı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir. Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.