Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2022 14:59 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili, Pandemi döneminde işletme çalışanına 2020 de 7 ay, 2021 de 3 ay ücretsiz izin kullandırıldı. Yıllık izin parası hesaplanırken pandemi dönemine ait kullanmadığı yıllık izin süreleri hesaplamaya katılacak mı yoksa katılmayacak mı? ilginiz için teşekkür ederim

Cevap : Normal ücretsiz izinde işçinin onayı alınması veya işçiden gelen bir talep olması gerektiği için bu süreler yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi sayılmayacaktır. Ücretsiz izinde olunan sürelerde işçilerin iş sözleşmeleri askıda olduğundan yıllık ücretli izne esas kıdem süreleri işlememektedir.Ancak “pandemi ücretsiz izin” konusunda durum farklıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile işverene işçiyi kısmen veya tamamen resen ücretsiz izne çıkarma hakkı getirilmiştir Buna göre pandemi ücretsiz izinde geçen sürelerin yıllık ücretli iznin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilmesi ve işçiye şartları oluşmuşsa yıllık ücretli iznini kullandırılması gerekmekte olduğu kanaatindeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.