Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2022 14:58 (Üye) Soru : Sayın yetkili, büro açılarak bağımsız olarak mesleki faaliyet devam ettirken farklı ünvan altında 4A hizmet akdi ile çalıp çalışamayacağı ile ilgili fgörüşlerinizi rica ederiz. Aşağı verilen kararın detayına bakıldığında yasaya uygun olduğu kararı verilmiştir. Görüşlerinizi arz ederim. T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2013/1385 KARAR NO: 2015/504

Cevap : 3568 sayılı yasaya göre serbest olarak çalışan meslek mensupları bir işverene bağlı olarak çalışamaz. Bahsettiğiniz mahkeme kararı kişisel karar olup , hakkınızda dava açılması halinde emsal olarak mahkemeye sunabilirsiniz. Sonuç ne olur bilemeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.