Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.09.2022 15:05 (Üye) Soru : Sayın danışman şirketlerde kur korumalı Hesabımızı açtırdık vergiden muaf tuttuk ortakları karı dağıtırken stopaj muafiyeti de var mı teşekkür ederim

Cevap : KKM için yapılan muafiyet değil İSTİSNA VARDIR. Muafiye ile istisna farklı kavramlardır. VERGİ MUAFİYETİ : Vergi muafiyeti kısaca, bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulması olayıdır. Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır. Örneğin “Esnaf muaflığı” (GVK Md.9) “Diplomat muaflığı” (GVK Md.15 ) Kurumlar vergisi 4. Madde de sayılan muafiyetler Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 3. maddesinden sayılanlar . VERGİ İSTİSNASI : Vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır. Örneğin GMSİ konut gelir elde edenler için uygulanan istisna (GVK Md.21) MSİ istisnası (GVK.Md.22) Ücret istisnası (GVK Md. 23) , Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddedeki İstisnalar , Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 4. maddesinden sayılanlar . KDVK İstisnaları (KDVK 11-12-13-14-15-16-17) KDV de MUAFİYET OLMAZ. İstisna olur. SONUÇ: Vergi yasalarında ilke olarak vergilendirilmesi öngörülen bir konunun vergi dışında tutulmasına istisna denir. Buna karşılık, yine kural gereği mükellef olması gereken kişi ya da kurumların vergi yükümlülüğü dışında kalmalarına muafiyet denir. Sorunuzun cevabı ise; Kurumlar vergisinden istisna edilen kazancın dağıtılmasında % 10 oranında Gelir Vergisi Stopajı yapılacaktır. İstisna yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.