Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2022 10:38 (Üye) Soru : Sayın Danışman öncelikle iyi haftalar diler çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sorum şöyle: İki ortaklı bir Anonim şirket müşterimiz var. Ortaklardan biri Y. kurulu başkanı, diğeri ise sadece ortak ve genel merkezde 01/01/1991 den beri kesintisiz sigortalı bulunmaktadır. Yönetim kurulu başkanı olan ortak tüm yetki ve hisselerini bu ortağa devretmek istiyor. Bu durumda bu ortağın 4 a prim ödemelerine son verip 4 b li mi (Bağkurlu) yapmamız gerekir mi? Yoksa Sgk sı devam eder mi? İlgili mevzuat maddesini de belirterek dönüşünüzü rica ederim. 170 danışma hattı 5510 sayılı kanun53. madde gereğince 1991 den beri kesintisiz sigortalı olduğu için Sgk lı ortak Yönetim kurulu üyesi olsa da Sgk lı olmaya devam eder dedi. Dönüşünüz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/33 md.) Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır 6111 sayılı Kanunla 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 53. maddede yapılan diğer bir değişiklik ise 4(a) ve 4(b) kapsamındaki sigortalılıkların çakışması halinde 4(a) sigortalılığı esas alınanların yazılı talepte bulunmak ve 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsünde talep tarihinden itibaren prim ödeyebilecekleridir. Diğer bir ifadeyle, 4(a) kapsamında sigortalılıkları esas alınanlar 4(b) kapsamında prim ödemeye devam edebilecekler ve bu şekilde 4(b) kapsamında ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, 4(b), kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4(a) kapsamında değerlendirilecektir. 4(b) kapsamında ödenen primlerden ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.