Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2022 10:38 (Üye) Soru : Merhaba, şehir içi servis taşımacılığı yapan mükellef diğer şartları yerine getirdiği düşünüldüğünde, en fazla kaç koltuklu araç kullanırsa basit usul olabilir. bununla ilgili bir sınır varmıdır?

Cevap : "Basit Usulün Hududu" başlıklı GVK 51 inci maddesinin 10'uncu bendinde "Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticilerinin (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 14 ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)" basit usulden faydalanamayacakları hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.