Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2022 13:59 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili , 19.000,00 TL brüt ücret ile bir firmama personel yeni işe girişi yapmış bulunmaktayım . 2022 yılı içindeki eski işyerinden (14.000,00 TL brüt maaş ile çalıştığı ) kümülatif gelir vergisi matrahını istedim .Bu küm.gv.matrahını personel kartına kaydedip o şekilde mi bordro yapmak zorundayım ? Bu kişiye ait 2023 yılı Mart ayında da yıllık gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılacak ?

Cevap : Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.