Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2022 13:12 (Üye) Soru : Merhaba, aşağıdaki linkte 2021 yılında sorulan soruya kdv oranı %8 olarak cevap verilmiş. Alıntı yapılan özelge 2014 yılına ait. 2017 yılında bu kanunda değişiklik yapılmış. https://form.ismmmo.org.tr/danismasorucevap.asp?soruID=131720 Fakat 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel (Değişik ibare:RG-5/6/2017- 30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları var. Bu ruhsat ile açılmış olan src eğitimi veren şirketlerin keseceği faturalarda kdv oranı %8 değil midir? https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=23302&MevzuatTertip=5

Cevap : Sorunuz anlaşılmamıştır hangi hizmet için KDV oranının soruyorsunuz. Şayet src için ise ; bu gün itibari ile uygulanan KDV oranı % 18 dir. KDV oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, söz konusu listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 15 inci sırasında; üniversite ve yüksek okullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler için KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir. Ancak; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterliliğe ilişkin olarak düzenleyeceğiniz (SRC kursu) mesleki yeterlilik eğitim hizmetleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında değerlendirilmediğinden genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabidir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.