Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2022 09:49 (Üye) Soru : merhaba, mahkeme kararı ile taşınmazların satışı ile ilgili ihya edilerek ek tasfiye kapsamına alınan bir a.ş. , taşınmazları satmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesinde kurumların en az iki (2) tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlarının satışından doğan kazançlarının %50'lik kısmının vergiden istisna tutulur denilmektedir. Firma kazanç istisnasından faydalanabilir mi ? Çünkü istisnayı incelediğimde kurumlar bu sürede tasfiye edilirse istisnadan faydalanamaz gibi bir kanaatim oluştu. görüşünüzü alabilir miyim ?

Cevap : İstisnadan yararlanılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.