Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2022 12:03 (Üye) Soru : İyi günler, bir firmamızda 1,5 yıldır hastalığından dolayı raporlu olan personel eylül ayı içerisinde vefat etmiştir. İşçi asgari ücret üzerinden maaş almaktadır. Burada tazminat hesaplamasında toplam rapor süresi 6 haftayı aştığı için toplam çalışma süresine ihbar süresi + 6 hafta eklenerekmi hesaplama yapmamız gerekiyor. Bir de hesaplama son asgari brüt ücret ( 6.471,00 ) üzerinden mi yapılacaktır. Bu konuda bilgi alabilirmiyiz. İyi çalışmalar.

Cevap : En az 1 yıl kıdemi olan işçinin ölmesi halinde, kıdem tazminatı yasal mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde kıdem tazminatı nedenleri arasında sayılmıştır. Vefat halinde çalışanın 1 yıllık kıdemi varsa, ölümden dolayı hak sahiplerine kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Konu ile ilgili yargıtay kararı var; Yargıtay’ın bu konuda nasıl kararlar verdiğine ve uygulamaya bakmamız gerekecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004 yılı 24770 sayılı kararında: “Davacının muhtelif yıllarda alınan istirahat raporları toplanarak bu süreden ihbar önelini 6 hafta aşan süre indirim yapılarak kıdem tazminatına esas süre belirlenmiş, mahkemece bu hesaplamaya göre hüküm kurulmuştur. Dairemizin uygulamasına göre akdin feshinden önceki dönem içerisinde alınan ve birbiri ardına gelen rapor süreleri ihbar öneline 6 hafta eklenmek suretiyle bulunan süreyi aşan kısım kadar süre kıdem tazminatına esas sürenin hesabında nazara alınmaması gerekir. Somut olayda davacının akdin feshinden önceki süre içerisinde aldığı rapor ve hastanede yattığı süre toplam 57 gündür. Bu süre ihbar öneline 6 hafta eklenmesiyle bulunan süreden azdır. Bu sebeple makul süre hesabında her raporlu sürenin ihbar öneline altı hafta eklenmesi suretiyle hesaplanıp bu sürelerin kıdem tazminatına esas sürenin hesabından düşülmesi gerekir.” denilmektdir. ÖLÜM TAZMİNATI verilmelidir. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu durumda iş sözleşmesi işçinin kişiliği ve özellikleri göz önünde tutularak kurulduğundan,onun ölümüyle birlikte kendiliğinden son bulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.