Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2022 11:05 (Üye) Soru : Mükellef firmamız belediyenin düzenleyeceği yarışmalar için organizasyon işlemi yapmaktadır.Düzenlenecek yarışmalarda para ödülü verilmektedir. Belediye'ye ödül tutarları dahil fatura kesilecek olup aldığımız ödül tutarlarını yarışmayı kazanan kişilere bizim ödememiz gerekmektedir. 1. ödülü 25000 tl olup kişilere ödül dağıtımlarında gider pusulası mı düzenlememiz gerekir bir de stopaj a mı tabi olması lazım yoksa veraset ve intikal vergisi mi ödememiz gerekmektedir dönüşünüzü rica ederim.

Cevap : Ödeme banka kanalı ile yapılır..Bankanın düzenleyeceği e-dekont Gider pusulası yerine geçer.Ayrıca Gider pusulası düzenlenmez.Yapılacak ödemeden VİV 2022 için 10.491 YL istisna düşülür kalan tutar üzerinden % 20 VİV hesaplanır Çakilişi düzenleyen Bu vergiyi VD yatırır. Kesilen vergi düşüldükten sonra kalan tutar ödül kazanana ödenir. ( Çekiliş veya yarışmayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler, verdikleri hediye değerinin istisna haddini aşan kısmı üzerinden %20 vergi hesaplayarak bir anlamda stopaj yapmak ve bu vergiyi, talihlinin belli olduğu günü takip eden ayın ilk 20 günü içinde bulundukları yerin vergi dairesine 28 seri no.lu VİV Tebliğin ekinde yer alan beyanname ile bildirmek ve bu süre içinde ödemek zorundadır.) Ödül 25.000 VİV istisnası(-) 10.491 VİV Matrahı 14.509 Hesaplanan VİV % 20 2.902 Ödenecek ödül (25.000-2.902) 22.098
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.