Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2022 17:31 (Üye) Soru : değerli üstadlar, A firmasında bordrolu çalışırken aynı zamanda B firmasında da 'bağımlı çalışan sözleşmesiyle' S.M.M.M olarak çalışmaktayım. A firmasının 'sermaye Artırımı v.d' raporlarını ben düzenleyebilir miyim? ya da A firmasında bordrolu çalışan başka bir SMMM kendi firması için bunu düzenleyebilir mi? Saygılarımla

Cevap : Meslek hukukmuzda "bağımlı çalışan sözleşmesi" diye bir sözleşme yok. Bağımlı çalışanlar iş hukukuna göre hizmet akdi ile çalışır. Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışın meslek mensubu, sadece çalıştığı iş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o iş yerinin sermaye artırım vb. raporlarını düzenleyebilir. Rapora İSMMMO dan alınacak "Oda kayıt" belgesi eklenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.