Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2022 09:16 (Üye) Soru : Bankalara verilmek üzere bir firmanın bağımsız denetime tabii olmadığını belirten örnek SMMM raporu çalışmanız nereden alabiliriz?

Cevap : Bankalara Bağımsız denetim raporu dışın da rapor verilmez. Mali tablolar(Bilanço-Gelir tablosu ) verilir. Raporu talep eden banka varsa örneği size versin. Türmob ve İSMMMO de böyle bir örnek rapor yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.