Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2022 12:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Özel okullarda %3 devlet kontenjanından ücretsiz okutulan öğrenciler için fatura kesilmesi gerekirmi? Kesilirse Rakam ne olmalı ve nasıl kayda alınmalı?

Cevap : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar başlıklı 17/2-b maddesinde 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen (%100 burslu) eğitim, öğretim hizmetleri hakkında özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel öğretim kurumlarınca, ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 5580 sayılı kanunda belirtilen yüzde 3’lük ücretsiz öğrenci okutma sınırı asgari sınır olup, üst sınır ise Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesinde kapasitenin %10’nu geçmeyen kısmından KDV ödenmeyeceği şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu durumda fatura düzenlenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.