Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2022 15:44 (Üye) Soru : İşyerinde çalışmakta olan bir işçi Merkez Sağlık Kurunca çalışma güçünün %50 si kaybedildiğne karar vermiş olup başvuru tarihi olan 15.08.2022 tarihinden itibaren 193 sayılı GVK nun 31 nci maddesine göre engellileriçin uygulanan engenlik indirilmesi uygun görüldüğü hakkında ilgili Grup müdürlüğünden işçiye yazı gelmiştir. Sorun şu: Zaten asgari ücretli çalışmakta idi.Muhtarasar Beyannamede yine vergiden muaf olarak mı belirteceğim. Saygılarımla.

Cevap : Engelli indirimi vergi matrahından indirilir.Asgari üceretlilere GV istisnası uygulandığı için Engelli indirimin öenmi kalmamış oluyor. Muhtasarda bildirilmez.Ancak ;Asgari ücretin üstünde bir ücret ödenmesi halinde indirim uygulanır.Bu durumda Muhtasarda bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.