Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2022 14:20 (Üye) Soru : Sayın danışman sgk teşvikleri kapsamında tesvik şartlarına işveren tarafından bakıldığında geçen sene çalıştırdığı işçi ortalamasına ilave edilmesi gerekli şekli 'ndeki madde ile ilgili sorum olucak bu bağlamda işveren geçen sene ortalama 2 kişi calistiriyorsa bu sene 5 kişi daha teşvikli eleman olabilirmi (Bu teşvikli elemanların hepsinin şartı geçen seneye ortalama ilave olucak şartı tasiyorsa) yada her bir 2 kişi için sadece 1 teşvikli eleman calistirabilirmi bu maddeden tam olarak ne anlamalıyız acil cevap yazarsanız sevinirim

Cevap : B.2. Sigortalının İşe Alındığı Yıldan Bir Önceki Takvim Yılında İşyerinden SGK’ ya Bildirilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalı Sayısının Ortalamasına İlave Olarak Çalıştırılması, Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı yılda SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. SGK’ ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. ÖRNEK 2: 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 10/8/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya yapılan bildirimlerin; 2017/Bildirim yok 2017/Bildirim yok 2017/Mart: 5 2017/Nisan: 6 2017/Mayıs: 6 13.07.2018/129-6 2017/Haziran: 6 201 7/Temmuz: 6 2017/Ağustos: 6 2017/Eylül:7 2017/Ekim:7 2017/Kasım:6 2017/Aralık:6 olduğu varsayıldığında, 5+6+6+6+6+6+7+7+6+6=19 ’in bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi neticesinde ortalama sigortalı sayısı 61/10=6,1=6 olacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.