Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2022 14:21 (Üye) Soru : sayın ilgili , Kurumlar vergisi mükelelfi olan bir Anonim Şirket olarak faaliyet alanımız , iş makinası kule vinç kiralama ve bu makinalar için servis bakım onarım hizmeti vermekteyiz. iş makinasının müşteri şantiyesine götürülmesi için nakliye firmasından tevkifatlı fatura geliyor bu faturayı müşteriye yansıtırken kdv tevkifat uygulamamız gerekiyor mu ? -müşteri şantiyesine iş makinası için aylık periyodik bakım onarım için personelimiz gidiyor servis bakım onarım için servis bakım onarım hizmetini müşteri ye fatura ederken kdv tevkifat uygulanması gerekiyor mu ? Bu bilgiler ışığında aşağıdaki 3 soruya cevabınızı bekliyorum. 1-iş makinası kule vinç kiralama bedeli , müşteri ye fatura edilirken kdv tevkifat uygulamamız gerekiyor mu ? (müşteriler özel sektör iş yapan firmalar anonim şirket ve ltd ştieri) 2-müşteriye nakliye yansıtma bedeli fatura edilirken kdv tevkifat uygulamamız gerekiyor mu ? 3-Servis bakım onarım hizmeti faturalarımızda kdv tevkifat uygulamamız gerekiyor mu ? Teşekkürler.

Cevap : Yansıtma faturasında KDV tevkifatı yapılmaz. Sizin elemanınız sürekli olarak müşteriniz hizmet vermesi halinde İş gücü kiralama sözleşmesi yapılması halinde, düzenelenecek faturada KDV tevkifatı yapılır. 9/10 Sürekli hzimet verilmemesi halinde KDV tevkifatı yapılmaz. Sadece, Belirlenmiş alıcılara verilecek servis bakım onarım için düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılır.7/10 KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENMİŞ ALICILAR : ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.