Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.10.2022 10:48 (Üye) Soru : Kuyumcu mağazası gelir vergisi mükellefinin geçici vergi veya yıllık gelir vergi beyannamesini düzenlemesinde Geçmiş dönemden devir altın stoğunu , yıl içinde alınan altın ve satılan altının alım ve satım farkını geçici vergi ve yıllık gelir vergi beyannamesinde nasıl göstereceğim

Cevap : İşletme devterinde önceki yıl devir olan mal işletme hulassında (özetinde) yer alır ve defterin açılışında alınan mal gibi kaydı yapılır. Dönem içinde alınan mallar ve satılan mallar gelir ve alış olarak kayıt yapılır. Dönem sonu stoku dikkate alınarak dönem kar ve zararı oluşur. Geçici ve yıllk Beyaname de işletme hulasası (özeti) olarak yer alır. öze lbir satır ve alan olmaz. Altın ticaretininde diğer mal ticaterinden farkı yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.